Gửi bảo hành

Khi gửi Sản phẩm bảo hành quý khách vui lòng ghi thông tin người nhận : Phòng bảo hành - Công Ty TNHH Vi Tính Nguyên Kim. ĐC: 191 Bùi Thị Xuân, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. HCM SĐT: 028 22 246 246 - line: 873
  • Thông tin khách
  • Thông tin sản phẩm
  • Phương thức gửi

I.Thông tin khách

Quý khách vui lòng bảo mật thông tin tài khoản và mã đơn bảo hành của mình. Không cung cấp thông tin này cho người khác để tránh rủi ro cho quý khách. Xin cảm ơn!

II.Thông sản phẩm


XN Dữ liệu:Tôi chắc chắn sản phẩm đã được backup dữ liệu trước khi gửi bảo hành.

III.Phương thức gửi

Số Bill (nếu có)
Ghi chú
Họ tên giao nhận
Số điện thoại
Thời gian làm việc: Tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7, Từ 8h30 - 17h30